GM Kullanıcı Girişi


SUKUTUSU A.Ş. tarafından tarafıma açıklanan ve görüntülediğim her türlü bilgi, şifreler, müşteri iletişim bilgileri, müşteri kayıtları, çalışan kayıtları, tanıtım gönüllüsü kayıtları, her türlü ödeme ve muhasebe kayıtları, konuşma bilgileri, fikirler, tasarımlar, veriler, pazarlama stratejileri ve Sukutusuna ait veritabanı olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm yazılı, sözlü veya SUKUTUSU'nca tanzim edilen, ettirilen formlar ve basılı evraklarda yer alan tüm bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilir. Bu bilgilerin yazılımı kullananan kişilerce Sukutusu A.Ş. izni olmaksızın basılması, çoğaltılması, başka kişi ya da firmalara verilmesi durumunda kişi hakkında iligili Cumhuriyet başsavcılığına ceza kovuşturması amacıyla suç duyurusunda bulunulacağını ve bu haksız eylemlerden dolayı hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını kabul ve taahhüt ederim.

Sukutusu A.Ş. © 2019